Zorgwonen kan vanaf nu met een melding i.p.v. een omgevingsvergunning

We hebben er even op moeten wachten, maar sinds 16 augustus is het nieuwe decreet over Zorgwonen in Vlaanderen in voege. Dat is goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in een tijdelijke zorgwoning. Het decreet zorgt er immers voor dat een STiDO-zorgwoning onder bepaalde voorwaarden enkel nog meldingsplichting is en er dus geen omgevingsvergunning meer nodig is.

Meer informatie nodig?

Ontdek onze verhuurformule voor zorgwoningen

Zorgwonen

Binnen het kader van het decreet wordt zorgwonen gedefinieerd als ‘het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal 2 oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent’. We mogen dus spreken over een zorgwoning wanneer: 

  • er één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid wordt gecreëerd in of bij een bestaande woning;
  • zowel het hoofdgebouw als de grond waarop de zorgwoning wordt geplaatst van dezelfde eigenaar(s) zijn;
  • de mobiele zorgwoning wordt geplaatst met het oog op het huisvesten van:
    • ofwel maximaal 2 personen, waarvan minimaal 1 persoon 65 jaar of ouder is;
    • ofwel maximaal 2 personen, waarvan minimaal 1 persoon hulpbehoevend is;
    • ofwel de zorgverlener als de hulpbehoevende persoon/personen in de hoofdwoning gehuisvest blijven. 

Voorwaarden

Kiest u voor zorgwonen, dan volstaat vanaf nu een melding bij het omgevingsloket als de tijdelijke, verplaatsbare unit aan een aantal voorwaarden voldoet. Die vereisten hebben vooral te maken met de plaatsing, hoogte en oppervlakte van de zorgwoning. Verder mag er bijvoorbeeld geen bijkomende verharding worden aangelegd en moeten de nutsvoorzieningen voor o.a. de verplicht aanwezige keuken, wc en badkamer takken aan de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning. Hetzelfde geldt voor de afvoer van het afvalwater. 

Melding maken

Een melding maken van uw tijdelijke zorgwoning kan eenvoudig online. Per hoofdwoning hanteert het decreet een maximale plaatsingsduur van 3 jaar voor iedere zorgwoning. Die duur kan met een nieuwe melding 1 keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal 3 jaar. 

Wat na het zorgwonen?

Zodra het zorgwonen wordt stopgezet, moet dit ook worden gemeld bij het omgevingsloket. Bovendien moeten de zorgwoning en de hiervoor aangelegde toegang binnen de 3 maanden worden verwijderd. Gebruikt u de zorgwoning na het beëindigen van de zorgsituatie om meerdere gezinnen of alleenstaanden te huisvesten? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden.