Stand van zaken: 5 actuele vragen over mobiele zorgwoningen beantwoord

Welke spelregels gelden er op het vlak van zorgwonen? Kan ik een lening krijgen om een mobiele zorgwoning in mijn tuin te plaatsen? En wordt die zorgwoning dan als roerend of onroerend goed beschouwd? Allemaal vragen die ons en onze klanten tegenwoordig bezighouden. Wij gidsen u graag door enkele van de meest actuele kwesties met betrekking tot mobiele zorgwoningen.

Is er een wettelijk kader voor zorgwonen? 

Eerder dit jaar kondigden we al aan dat er een vereenvoudigde regelgeving voor kleinschalig zorgwonen zat aan te komen in Vlaanderen en die is sinds 16 augustus ook in voege. Voor personen met een zorgnood is het nu eenvoudiger om de stap naar een mobiele zorgwoning te zetten aangezien de zorgwoning onder bepaalde voorwaarden nu enkel nog meldingsplichtig is en er dus geen omgevingsvergunning meer nodig is.

Heeft een mobiele zorgwoning een maximale grootte?

Eén van de voorwaarden verbonden aan de meldingsplicht is dat de mobiele zorgwoning een maximale bruto vloeroppervlakte heeft van 50 m2. Toch vinden we het bij STiDO belangrijk om naar de zorgnood van de bewoner te kijken. Gaat het om één persoon met een rollator of één rolstoelgebruiker, dan is 50 m2 zeker haalbaar. Maar voor meerdere personen  kan deze oppervlakte te beperkt zijn. Daarom blijven we voorstander van maatwerk, zodat we altijd een mobiel bijgebouw kunnen afleveren dat volledig aan uw wensen en behoeften beantwoordt.

Kan ik een lening krijgen voor een mobiele zorgwoning?

Helaas zitten alle banken nog niet op één lijn en zijn er onderling grote verschillen. Om een mobiel bijgebouw toch voor iedereen toegankelijk te maken, bieden we bij STiDO dan ook een verhuurformule aan zodat u tijdelijk een tuinkantoor of zorgwoning kan huren.

Bestaat er een kwaliteitslabel voor mobiele zorgwoningen?

Momenteel niet, maar we staan hier bij STiDO wel achter. Een kwaliteitslabel zou het voor alle partijen gemakkelijker maken om te controleren of een mobiele zorgwoning kwalitatief in orde is. Niet alleen op het vlak van isolatie en ventilatie, maar ook met betrekking tot de woonkwaliteit en veilige aansluitingen van elektriciteit, gas, etc.

Wordt een mobiele zorgwoning als roerend of onroerend goed beschouwd?

Meestal wordt een mobiel bijgebouw als onroerend goed beschouwd als het de bedoeling is om de unit te laten staan en te laten bewonen zonder  te verplaatsen. Gaat het om een tijdelijke zorgwoning? Dan is een juiste bepaling niet altijd evident. Het blijft dus een kwestie van burgerlijk recht waarin verder onderzoek en overleg nodig is.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over mobiele zorgwoningen? Aarzel dan niet om een kijkje te nemen in onze FAQ of vrijblijvend contact op te nemen met onze STiDO-adviseurs. We helpen u met veel plezier verder.