Naar een Toekomst van Mobiele Zorg

Zorgbehoevenden willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven, bovendien is de residentiële zorg erg duur en bestaan er lange wachtlijsten. Inzetten op meer gespecialiseerde thuiszorg biedt hier een oplossing, maar niet elke thuisomgeving is geschikt om het juiste zorgtraject te kunnen organiseren.