Moet ik voor mijn STiDO een vergunning aanvragen?

U bent geïnteresseerd in prefab modulair bouwen? Dan is de kans groot dat u met heel wat vragen zit. Niet alleen over de ontwerpmogelijkheden maar ook over meer praktische zaken. Voor u al begint te dromen over de aankleding van uw STiDO is het bijvoorbeeld nuttig om na te gaan of u hiervoor een vergunning moet aanvragen in uw gemeente.

Algemene regelgeving

Indien u een nieuwe woning wenst te bouwen die u zal gebruiken als hoofdgebouw, dan heeft u een bouwvergunning nodig.

Deze regel geldt echter niet indien het gaat om een losstaand bijgebouw in de tuin. In dat geval moet u immers geen vergunning aanvragen als de totale oppervlakte kleiner is dan 40 m2. Let wel, als u al een ander losstaand bijgebouw hebt, moet u de oppervlakte hiervan meetellen. Daar komt nog bij dat het bijgebouw niet hoger mag zijn dan 3,5 meter en niet verder dan 30 meter van uw woning mag staan. Plaatst u het gebouw in uw zijtuin? Dan moet u 3 meter van de perceelgrens blijven. In uw achtertuin is dat 1 meter. 

De algemene regelgeving vervalt wanneer uw bijgebouw een woonfunctie heeft. In dat geval hebt u altijd een vergunning nodig en is vaak ook de medewerking van een architect verplicht.


Afwijkingen

Afhankelijk van de gemeente waar u woont, kunnen er andere regels gelden dan de algemene Vlaamse regelgeving. Op basis van een lokale wetgeving zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) kan uw gemeente immers beslissen om andere voorschriften uit te vaardigen.

Zo wordt er in Hasselt en in vele andere steden en gemeenten afgeweken van de algemene regelgeving. Hasselt paste bijvoorbeeld haar stedenbouwkundige voorschriften aan zodat er geen wettelijk bezwaar kan zijn voor het plaatsen van een mobiele zorgunit. U krijgt hiervoor een vergunning voor 5 jaar die eventueel nog met 5 jaar kan worden verlengd. Na deze periode moet u wel een volledig nieuwe aanvraag indienen.

Wil u zeker zijn dat u de nodige toelatingen hebt voor uw mobiel bijgebouw? Dan neemt u best even contact op met uw gemeente.


Wat met woninguitbreiding met een modulaire aanbouw?

Wie zijn bestaande woning snel en efficiënt wil uitbreiden met een modulaire aanbouw heeft sowieso meldingsplicht en moet meestal ook een omgevingsvergunning aanvragen. De vergunningsplicht vervalt enkel als u aan een reeks voorwaarden voldoet die u terugvindt op de website van het Vlaamse omgevingsloket. 

Begeleiding van A tot Z

Voor u overgaat tot de bestelling van uw modulaire woning of mobiel bijgebouw is het belangrijk te weten wat u precies moet melden en/of aanvragen. Bij STiDO bieden we een begeleiding van A tot Z. Hebt u een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze adviseurs helpen u graag om alle praktische zaken in orde te brengen zodat uw STiDO aan alle voorwaarden voldoet.